Создание сайтов

продвижение сайтов

Публічна оферта

Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) ФОП Балясний І.М., який надає послуги під торговою маркою «IT-Агентство полного цикла«103»», іменованого надалі «Виконавець», будь-якій юридичній або фізичній особі, іменованому надалі «Абонент», укласти договір на надання послуг в мережі Інтернет.

Цей договір є публічним відповідно до статтей 633, 641 Цивільного кодексу України та його умови однакові для всіх споживачів.

Відповідно до п. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України (ЦКУ) в разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг юридична або фізична особа, яка провадить таким чином акцепт цієї оферти, стає Абонентом.

 

Публічна оферта (договір)

Про надання послуг з програмування, розробки веб-сайтів, послуг з дизайну, веб-хостингу та реєстрації доменних імен в мережі Інтернет та консультування з питань інформатизації


Терміни та Загальні положення

Виконавець — ФОП Балясний І.М., веб сайт www.103.bz

Абонент — фізична особа або юридична особа, яка вказала під час реєстрації на сайті виконавця всі необхідні реквізити згідно з чинним законодавством України, яка погодилася з викладеними в Публічній оферті (договорі) умовами та оплатила послуги Виконавця.

Хостинг — послуга надання дискового простору для фізичного розміщення даних на сервері, який знаходиться в мережі.

Домен (доменне ім'я) — символьне позначення, яке служить для адресації вузлів мережі Інтернет (веб-сайтів, серверів електронної пошти, мережевих сервісів) в зручній для людини формі.

Аккаунт — обліковий запис, який містить відомості, необхідні для ідентифікації користувача, авторизації та обліку.

Ідентифікація Абонента — надання документів підтверджують особу Абонента, авторизація на веб-сайті Виконавця.

Реєстрант —   Абонент , в інтересах якого здійснюється реєстрація та делегування приватного доменного імені.

Реєстратор Виконавець , що надає послуги, необхідні для технічного забезпечення реєстрації, делегування і функціонування доменного імені.

Оператор Реєстру — особа, яка здійснює заходи щодо технічного супроводу Реєстру.

Реєстр — інформаційно-технічна система обробки даних, яка містить інформацію про доменні імена, адреси мережі, Реєстратора, реєстрантів та контактні особи реєстрантів.

Трансфер — процедура зміни Реєстратора доменного імені.

IP-адреса — мережеву адресу в комп'ютерній мережі.

DNS Сервер — додаток, призначений для відповідей на DNS-запити за відповідним протоколом, забезпечує перетворення доменних імен в IP-адреси.

Персональні дані — будь-яка інформація, прямо або побічно відноситься до ідентифікації фізичної особи.

WHOIS — сервіс призначений для отримання контактних даних і технічної інформації про доменні імена, IP-адреси та іншої мережевої інформації. Сервіс Whois є публічним сервісом мережі Інтернет ( Регламенти публічних сервісів ).

 

Предмет договору

1.1  Виконавець зобов'язується надавати Абоненту послуги в встановленому цим Договором порядку.

1.2  Укладаючи цей договір Абонент підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також, в разі, якщо Абонент є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Виконавцю своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних трьох років після закінчення його дії. Знищення персональних даних є підставою для розірвання договору і виконується на підставі письмової (Паперової) заяви клієнта. В такому випадку, договір розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Виконавця. Крім цього, укладенням цього Договору, Абонент підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних », про мету збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Виконавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Абонент також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Абонента, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних (наприклад, при реєстрації доменного імені). Обсяг прав Абонента, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

1.3   Абоненту надається:

а) унікальні ім'я та пароль, що дозволяють управляти замовленнями на веб-сайті Виконавця на вимогу;

б) реєстрація доменних імен і підтримка, якщо така послуга замовлена ​​на веб-сайті Виконавця;

в) при замовленні веб-хостингу надається:

 • панель керування веб-хостингом, якщо така послуга замовлена ​​на веб-сайті Виконавця;
 • замовлений обсяг дискового простору,
 • доступ до сервера по FTP-протоколу,
 • можливість організації електронної пошти з об'ємом збереженої в кожен момент часу інформації в межах квоти, передбаченої хостинг-пакетом, доступ до пошти по протоколу POP3 та SMTP,
 • можливість створювати і використовувати бази даних MySQL, обсяг інформації в кожен момент часу інформації в межах квоти, передбаченої хостинг-пакетом, доступ до phpMyAdmin,
 • можливість використання всіх доступних програм і функцій, передбачених хостинг-пакетом.

 

1.4  До складу Послуг не входить:

 • надання можливості прийому-передачі електронних повідомлень Абонента в офісі Виконавця,
 • налаштування або діагностика персонального комп'ютера і програмного забезпечення Абонента,
 • навчання навичкам роботи на комп'ютері та в мережі Інтернет.
 • створення, налагодження та внесення змін до скриптів та програмного забезпечення сайту Абонента, якщо така послуга не була замовлена.

 

 

Загальні положення та умови

2.  Реєстрація доменних імен.

2.1  Виконавець здійснює реєстрацію доменних імен на підставі Договору, укладеного з адміністратором домену UA, адміністраторами регіональних зон України, та іншими реєструючими організаціями.

2.2  Нове доменне ім'я реєструється в тому випадку, якщо виконані всі необхідні умови, правила та норми його реєстрації, а саме:

а) на момент надходження оплати, таке ім'я домену вільне;

б) не порушуються загальноприйняті морально-етичні норми;

в) в заявці вказана повна, правдива і коректна інформація про персональні данні Абонента, необхідні для реєстрації;

г) дотримані правила даної доменної зони.

д) дотримані вимоги регламенту реєстрації доменних імен в домені другого рівня ( регламент ).

2.3  При зміні регистранта домену або трансфері домену до іншого реєстратора, Виконавець виконує заявки Абонента тільки при надходженні письмової заяви:

 

2.4  Домен вважається зареєстрованим, а послуга з реєстрації домену наданою, з моменту внесення даних про домен до Реєстру.

2.5  Послуга з продовження реєстрації домену вважається наданою в момент внесення до Реєстру відомостей про продовження реєстрації. При цьому, як правило, реєстрація домену продовжується на 1 (один) рік, від раніше встановленої дати закінчення терміну реєстрації домену.

2.6  Відповідальність Виконавця за кожним конкретним доменним іменем припиняється в момент закінчення терміну реєстрації доменного імені.

2.7  Після закінчення терміну реєстрації доменного імені за Абонентом залишається право на продовження доменного імені на протязі 25 днів. Після закінчення зазначеного 25-денного терміну, домен видаляється з реєстру і Абонент втрачає всі права на домен. Після закінчення 25-денного терміну, домен може бути переданий або делегований новому реєстранту.

2.8 Вартість продовження доменного імені після закінчення терміну його реєстрації може відрізнятися від стандартної вартості продовження доменного імені в кілька десятків разів.

2.9  Якщо Реєстрант бажає зберегти конфіденційність свого володіння доменним ім'ям, реєстрація домену можлива на службові контактні дані реєстратора.

2.10  Якщо з якихось причин неможливо зареєструвати домен на дані Реєстранта, то домен буде зареєстрований на службові контактні дані реєстратора.

2.11  Абонент погоджується з ризиками пов'язаними з реєстрацією домена на службові контактні дані реєстратора:

 • неможливістю ідентифікації Реєстранта доменного імені без підтвердження Виконавцем;
 • неможливістю провести трансфер доменного імені без підтвердження Виконавцем;
 • виникненням інших обставин при яких буде неможливо ідентифікувати Реєстранта домену.

 

2.12  За бажанням Абонент має право запросити зміну службових контактних даних реєстратора на свої контактні дані або навпаки пройшовши процедуру ідентифікації Абонента.

2.13 Абонент має право запросити трансфер доменного імені на обслуговування до іншого реєстратора, після виконання наступних умов:

 • до закінчення терміну реєстрації домену залишилося не менше 30 днів;
 • Абонентом відправлений письмовий запит Виконавцю;
 • пройдена процедура Ідентифікації Абонента.

 

3.  Послуги веб-хостингу.

3.1  Послуги хостингу надаюсться на умовах субаренди Абонентом у Виконавця дискового простоору, обчислювальних потужностей, каналів зв'язку та інших віртуальних (програмних) та фізичних об'єктів, які Виконавець в свою чергу арендує у своїх партнерів — юридичних та(або) фізичних осіб.

3.2  Вартість послуг веб-хостингу встановлюється згідно з хостинг-пакетами розміщеними на веб-сайті Виконавця.

3.3  Надання послуг веб-хостингу можливо тільки по передоплаті.

3.4  Після надходження оплати активація облікового запису може зайняти від 10 хвилин до 24 годин в залежності від способу оплати.

3.5  Після закінчення оплаченого періоду надання послуг веб-хостингу призупиняється.

3.6  Після закінчення оплаченого періоду Аккаунт зберігається на серверах Виконавця не більше 25 днів. після закінчення зазначеного 25-денного терміну Аккаунт видаляється.

3.7  Абонент протягом 25 днів після прострочення може продовжити термін користування послугами веб-хостингу відповідно до тарифів Виконавця.

3.8  Послуга веб-хостингу вважається наданою з моменту направлення Абоненту інформації про права доступу на контактну адресу електронної пошти, вказану Абонентом під час реєстрації на сайті Виконавця.

3.9  Список неприйнятних матеріалів на хостингу:

 1. Warez, crack ресурси;
 2. сайти з продажу акаунтів (соц.мережі, онлайн ігри, skype, paypal, поштові акаунти і т.д.);
 3. сайти присвячені іграм cs, wow, la2, і всі інші ігри (всі ігри, незалежно від назви, типу, жанру і т.д.);
 4. піратські архіви фільмів, музики, книг, телевізійних і комп'ютерних програм (навіть якщо файли з відео і музикою знаходяться на інших серверах);
 5. сайти фінансових пірамід, сайти присвячені організації МММ, сайти "взаємної допомоги";
 6. сайти hyip проектів (шахрайський проект, схожий на інвестиційний фонд з високою прибутковістю), сайти рекламують hyip проекти, сайти надають рейтинги hyip проектів;
 7. сайти і форуми орієнтовані на хакерів;
 8. торрент-трекери;
 9. додатки, які використовуються в соціальних мережах;
 10. сайти поширюють курильні суміші, наркотичні речовини та насіння марихуани, або сайти з рекламою подібної діяльності;
 11. інтернет аптеки, сайти поширюють лікарські препарати, або сайти з рекламою подібної діяльності;
 12. казино, сайти букмекерської тематики;
 13. сайти рекламують незаконну діяльність;
 14. фішингові сайти (клони існуючих сайтів);
 15. сайти політичних партій і політичних рухів, будь-які інші сайти мають відношення до політики, або що містить дані політичного характеру;
 16. сайти порнографічного характеру, webcam сайти, сайти ескорт сервісів;
 17. сервіси кардшаринга;
 18. IRC скрипти і боти;
 19. проксі і анонімайзери;
 20. сканери мережі;
 21. програми для підбору паролів, кейлогери;
 22. скрипти для розсилки спаму, сайти рекламують послуги з розсилки спаму;
 23. файлообмінники, файлообмінник для картинок і т.д .;
 24. сайти рекламують фінансові піраміди;
 25. продаж будь-яких препаратів, для яких необхідна ліцензія без відповідної ліцензії;
 26. лотереї, сайти з азартними іграми;
 27. crawl і indexer скрипти які займаються скачуванням інформації з сторонніх сайтів;
 28. сайт обміну валют.
 29. Майнінг

3.10  Заборонено розсилати спам та інші види масових розсилок (скрипти, призначені для розсилки повідомлень по форумам, чатам, e-mail і т.д.), підтримувати хакінг, крекінг та інші незаконні дії в мережі інтернет. У випадку виявлення масових розсилок за допомогою скриптів сайтів, підключень по протоколу SSH або поштових скриньок віртуального хостингу, Виконавець залишає за собою право заблокувати можливість відправки електронної пошти, а також повну або часткову зупинку дії замовленної послуги.

3.11  На сайтах заборонено розміщувати будь-які матеріали, що суперечать законам України або матеріали, які порушують авторські права третіх осіб (порнографія, піратський контент, матеріали з пропагандою насилля, вбивств, расової ненависті, міжнаціональної ворожнечі тощо).

3.12  У випадках розміщення порноматеріалів або «еротики» — оскільки чітку межу між ними визначити неможливо — така ситуація вирішується на розсуд Виконавця.

 

4.   Розробка та обслуговування веб-сайтів

4.1  Вартість та терміни розробки веб-сайту визначається індивідуально в кожному конкретному випадку, згідно з розрахунком кількості робочого часу та рівня складності роботи. На підставі цих розрахунків слкадається та затверджується з Абонентом Кошторис Сайту

4.2  Протягом трьох робочих днів від дати прияняття даного Договору та реєстрації на сайті Виконавця Змовник надає Виконавцю всю необхідну для роботи текстову й графічну інформацію (всі матеріали надаються в електронному вигляді відповідно до вимог подачі матеріалів на сайті Виконавця вимоги).

4.3 Протягом двох робочих днів від дати одержання макета, Замовник повинен розглянути запропонований йому дизайн та, якщо буде потреба внесення незначних змін — подати список конкретних змін.

4.4 Враховуючи строки й у порядку передбаченому в п.4.1., Виконавець створює та передає Замовникові Сайт, придатний до розміщенняна сервері (хостинг), що засвідчується актом приймання-передачі виконаних робіт.

4.5  Розробка веб-сайту проходить в такі етапи:

а) Заповнення брифінгу Абонентом з особистим підписом.

б) Підготовка технічного завдання Виконавцем та його завтредження Абонентом.

в) Підготовка та підписання Кошторису Сайту.

г) Розробка макет-дизайну та його завтредження з Абонентом.

д) Верстка та програмування веб-сайту.

е) Підписання акту прийому-передачі.

4.6  Розробка дизайн-макету здійснюється на основі заповненого брифінгу з урахуванням всіх побажань Абонента в кількості 1 шт.

4.7  Виконавець не може гарантувати, що всі ідеї та побажання Абонента можуть бути в повному обсязі чи в повній відповідності реалізовані в майбутньому сайті, зважаючи на технічні можливості та особисті переконання Виконавця, що базуються на більш як 13-ти річному досвіді.

4.8  Абонент розуміє, що робота над створенням сайту — є дуже точною роботою, і всі деталі обов'язково узгоджуються до початку роботи над сайтом.

4.9  Всі роботи, які були виконані, але не були включені до Технічного Завдання та Кошторису Сайту сплачуються Абонентом згідно з розцінками Виконавця на день проведення розрахунків.

4.10  Виконавець гарантує, що узгоджена в Кошторисі Сайту сума на зазанчені в ньому послуги не змінеться до закінчення виконання робіт та сплати вартості цих робіт.

4.11  Обслуговування веб-сайтів здійснюється згідно з тарифами, розміщеними на сайті Виконавця.

4.12  Вартість понадтарифної роботи обчислюється індивідуально до початку такої роботи та узгоджується з Абонентом.

4.13  Технічна підтримка веб-сайту — це не обслуговування веб-сайту.

4.14  Обслуговування веб-сайтів здійснюється виключно за предоплатою.

4.15  Викновець може відмовити в обслуговуванні веб-сайту Абонента, якщо:

а) (Для нових Абонентів) на даний момент високий рівень занятості Виконавця і физично немає можливості взяти на обслуговування нові веб-сайти.

б) Технічно не можливо виконати побажання та(або) вимоги Абонента.

в) Абонент не вніс передплати за послугу обслуговування веб-сайту за майбутній період (місяць або рік).

 

5.   Вартість послуг та порядок розрахунків

5.1   Вартість послуг визначається відповідно до тарифів, опублікованих на Веб-сайті Виконавця   ( www.103.bz ).

5.2   Оплата послуг проводиться в формі передоплати на розрахунковий рахунок, або за допомогою платіжних карт міжнародних платіжних систем Visa, MasterCard в режимі реального часу на веб-сайті Виконавця або іншим способом.

5.3   Оплата здійснюється за період, який обчислюється в місяцях або роках, в залежності від виду послуги.

5.4  Оплата є фіксованим платежем і оплачується Абонентом незалежно від факту використання послуг.

5.5  При підготовці платежу обов'язкове зазначення номеру рахунку в призначенні платежу. При відсутності номеру рахунку, Виконавець не гарантує зарахування отриманих сум в рахунок оплати послуг Абонента.

5.6  Абонент самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

 

6.   Права та обов'язки сторін

6.1  Виконавець зобов'язується надавати послуги веб-хостингу і реєстрації та підтримки доменних імен відповідно до договору і набором замовлених послуг.

6.2  Виконавець зобов'язується забезпечити час безперервної роботи серверів на рівні 99,9% uptime.

6.3  Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до послуг Виконавця.

6.4  Виконавець має право:

а)   Змінювати види послуг і вартість послуг на наступні періоди і строки в односторонньому порядку, з обов'язковою публікацією змін на своєму веб-сайті.

б)   Тимчасово припинити надання послуг Абоненту, без повернення грошових коштів, до отримання від нього письмових роз'яснень у наступних випадках:

 • ненадходження передоплати за послуги;
 • дій, спрямованих на обмеження або перешкоджання в доступі інших користувачів до послуг (в тому числі створення підвищеного навантаження на апаратні засоби обладнання), а також здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Виконавця та до інших систем, доступних через мережу Інтернет;
 • публікації, передачі, розсилці через мережу Інтернет будь-якої інформації, яка суперечить вимогам законодавства України або нормам міжнародного права;
 • розміщення або передачі будь-якої інформації або програмного забезпечення, яке містить в собі комп'ютерні віруси;
 • здійснення організованого масового розсилання інформації рекламного, комерційного або агітаційного характеру іншим користувачам мережі без їх на те згоди;
 • використання абонентом (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок сайту) в якості контактних даних при здійсненні розсилки спаму, незалежно від того, з якої точки мережі були здійснені розсилки;
 • відмова в наданні достовірної контактної інформації;
 • при виявленні атаки на веб-сайт Абонента, яка створює загрозу стабільності і якості послуг Виконавця по відношенню до інших користувачів послуг;
 • при відмові в усуненні вразливостей в скриптах і програмному забезпеченні сайту Абонента.

 

6.5  При підвищеному використанні ресурсів, Виконавець може запропонувати перейти на інший хостинг-пакет або оплатити додаткові послуги, а при відмові Абонента — припинити надання послуг без повернення коштів.

6.6  Абонент зобов'язується приймати оплачені послуги.

6.7  Абонент зобов'язується вчасно продовжувати послуги на наступний термін.

6.8  Абонент зобов'язується самостійно стежити за станом і працездатністю програмного забезпечення свого сайту (cкриптов сайту, CMS), вчасно оновлювати програмне забезпечення веб-сайту до останніх версій.

6.9  Абонент зобов'язується не допустити протиправне використання свого облікового запису третіми особами.

6.10  Абонент зобов'язаний мати актуальну копію свого веб-сайту, файлів на своєму комп'ютері або незалежному носії інформації.

6.11  Абонент має право вимагати від Виконавця надання заявлених в пакеті послуг відповідно до умов Договору.

6.12  Абонент має право отримувати консультації, через систему тікетів на веб-сайті Виконавця.

6.13  Абонент має право на технічну підтримку через систему тікетів на веб-сайті Виконавця.

6.14  Абонент має право відмовитися від послуг в односторонньому порядку з / без повідомлення Виконавця (без повернення коштів).

6.15  Абонент має право скористатися будь-який з доступних послуг Виконавця відповідно до тарифів на веб-сайті Виконавця.

 

7.   Відповідальність сторін

7.1  Виконавець несе відповідальність за неможливість отримання Абонентом замовлених послуг тільки в тому випадку, якщо неможливість їх отримання сталася з прямої вини Виконавця. Відповідальність Виконавця не може перевищувати суми, що дорівнює вартості неодержаних Абонентом послуг.

7.2  Виконавець не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість послуг і не дає гарантію того, що пропоноване програмне забезпечення або будь-які інші матеріали не містять системних помилок. Виконавець докладає всі розумні зусилля і заходи з метою недопущення цього.

7.3 Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ Абонента до послуг, а також не гарантує прийняття пошти Абонента від віддалених мереж, функціонування яких призвело до занесення адреси такої мережі в списки, за якими програма доставки пошти Виконавця не здійснює прийом пошти.

7.4  Виконавець не несе відповідальності за наслідки використання або неправомірне використання доменних імен Реєстранта, в тому числі перед третіми особами, а також про порушення реєстрантом будь-яких прав третіх осіб. Адміністратор домену UA, Оператор Реєстру, інші реєструючі організації не несуть відповідальності за наслідки використання або неправомірного використання доменних імен Реєстранта, в тому числі перед третіми особами, а також про порушення реєстрантом будь-яких прав третіх осіб.

7.5 Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, які призвели до крадіжки тієї чи іншої інформації Абонента.

7.6  Виконавець не несе відповідальності за порушення Абонентом авторських, суміжних та інших прав третіх осіб.

7.7  На Абонента в повному обсязі покладається ризик наслідків дій, вчинених через веб-сайт Виконавця з використанням логіна - пароля Абонента.

7.8  На Абонента в повному обсязі покладається ризик наслідків дій, вчинених через акаунт Абонента.

7.9  Абонент повністю відповідальний за збереження свого пароля і за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване його використання.

 

8.   Вирішення спорів

8.1  Всі суперечки і розбіжності, що виникли в результаті виконання цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів.

8.2  Розгляд претензій, пов'язаних з наданням послуг, здійснюється за умови звернення Абонента в письмовому вигляді не пізніше 3-днів з моменту виникнення спірної ситуації. Виконавець розглядає спірну ситуацію до 30 робочих днів.

 

9.   Форс-мажорні обставини

9.1  Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, при невідворотних діях і обставинах непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: землетруси, пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені.

9.2  Сторона, якій стало відомо про настання або наближення таких обставин, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

9.3  Виконання цього Договору, повністю або частково, призупиняється на час дії таких обставин. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше трьох місяців, то Договір вважається розірваним.

 

10.   Терміни дії та умови розірвання договору

10.1  Договір набуває чинності з моменту реєстрації Абонента на веб-сайті Виконавця і (або) оплати послуг Виконавця.

10.2  Термін дії цього Договору визначається розміром платежу Абонента згідно з терміном замовлених послуг.

10.3  При відсутності з обох сторін повідомлень про розірвання даного Договору, Договір вважається продовженим на термін продовження оплачених Абонентом послуг Виконавця.

10.4  Цей Договір може бути розірваним за взаємною згодою Сторін.

10.5  Цей Договір може бути розірваним при порушенні Абонентом умов договору.

10.6  Цей Договір може бути розірваним при порушенні Виконавцем умов договору.